Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2015 – Hôm nay Công ty Ảnh Việt Tourist chính thức giới thiệu các sản phẩm du lịch tại Châu Âu 2016 3 sản phẩm chính:

1. Đi một ngày đàng học một sàng khôn: Bạn có kế hoạch đi du lịch Châu Âu? Đây là lần đầu bạn đến với nơi này, Hay đây là dịp để bạn trở lại

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2015 – Hôm nay Công ty Ảnh Việt Tourist chính thức giới thiệu các sản phẩm du lịch tại Châu Âu 2016 3 sản phẩm chính:

Có thể bạn chưa biết? Cách đặt tên đường ờ Sài Gòn trước 1975 rất hay, rất có dụng ý rất có ý nghĩa . Người đi từ cửa ngõ vào tới trung tâm Sài