Showing all 2 results

Tour Australia: Sydney – Newcastle – Coffs Harbour – Brisbane – Gold Coast – Port Macquarie

  • Thời gian: 07 ngày / 07đêm
  • Khởi hành: Hằng tuần, xoay vòng quanh năm.
  • Gía trọn hành trình (7 ngày 7 đêm) : 21,036,000 vnd/khách.
  • Hoặc giá một phần hành trình (1 ngày 1 đêm): 3,005,000 vnd/khách.
7 days

Australia Tour: Sydney – Gerringong – Canberra – Albury – Melbourne – Wagga Wagga – Blue Mountains

  • Thời gian: 07 ngày / 07đêm
  • Khởi hành: Hằng tuần, xoay vòng quanh năm.
  • Gía trọn hành trình (7 ngày 7 đêm): 21,036,000 vnd/khách
  • Hoặc giá một phần hành trính (1 ngày 1 đêm): 3,005,000 vnd/khách.
7 days