Danh sách tour miền trung

NEW

Dinh Độc Lập + 1 vòng quanh thành phố HCM

Vé bao gồm: Vé xe buýt đỏ 2 tầng Cổng chính vào Dinh Độc Lập Dinh Độc Lập Nhà trưng bày