What to do in Saigon? It is absolutely big question. There are some truly fascinating historical activities suitable for all ages. From classic French architecture to perfectly maintained American war planes, walking around Ho Chi

Dinh Ðộc Lập là một công trình kiến trúc độc đáo của Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Dinh được khởi công xây dựng ngày 01/7/1962 và khánh thành vào ngày 31/10/1966. Khi thiết kế

Thành phố Hồ Chí Minh là tên gọi chính thức từ tháng 7 năm 1976 khi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đổi tên từ Sài Gòn. Hiện nay

Thành phố Hồ Chí Minh (hiện nay vẫn được gọi phổ biến với tên cũ là Sài Gòn) là thành phố đông dân nhất, đồng thời cũng là đầu tàu kinh tế và trung tâm

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2015 – Hôm nay Công ty Ảnh Việt Tourist chính thức giới thiệu các sản phẩm du lịch tại Châu Âu 2016 3 sản phẩm chính:

1. Đi một ngày đàng học một sàng khôn: Bạn có kế hoạch đi du lịch Châu Âu? Đây là lần đầu bạn đến với nơi này, Hay đây là dịp để bạn trở lại