Ban đầu, công trình có tên là “Nhà Trưng bày tội ác Mỹ – Ngụy”, được mở cửa đón tiếp công chúng ngày 4/9/1975. Sau đó công trình được đổi tên là “Nhà Trưng bày Tội ác Chiến tranh xâm lược” (10/11/1990) và hiện nay có tên là “Bảo tàng chứng tích chiến tranh” (4/7/1995).

Nằm trong hệ thống các bảo tàng Việt Nam, các bảo tàng vì hòa bình thế giới và là thành viên của Hội đồng các bảo tàng thế giới (ICOM), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh là Bảo tàng chuyên đề nghiên cứu, sưu tầm, lưu trữ, bảo quản và trưng bày những tư liệu, hình ảnh, hiện vật về những chứng tích tội ác và hậu quả của các cuộc chiến tranh mà các thế lực xâm lược đã gây ra đối với Việt Nam. Thông qua đó, Bảo tàng chứng tích chiến tranh kêu gọi chống chiến tranh phi nghĩa, bảo vệ hoà bình và tình đoàn kết nhân dân các nước trên thế giới.

Bảo tàng lưu giữ hơn 20.000 tài liệu, hiện vật và phim ảnh, trong đó hơn 1.500 tài liệu, hiện vật, phim ảnh đã được đưa vào giới thiệu ở 8 chuyên đề trưng bày thường xuyên. Hiện nay với khoảng 500.000 lượt khách tham quan mỗi năm, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh  là một trong những địa chỉ văn hóa du lịch có sức thu hút cao, được sự tín nhiệm của công chúng trong và ngoài nước.