1 day
Thời gian chuyến
10/10
Độ năng động

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

MEETING POINT : HOCHIMINH CITY HOP ON – HOP OFF  BUS STOP